Welkom

Op het volgende scherm kan je aangeven in welke werkgroep je het liefst werkzaam zou willen zijn. Je kan je alleen aanmelden als coordinator als je hiervoor benaderd bent door Bevrijdingsfestival Overijssel.